หลังจากการปฏิเสธแผนการปรับโครงสร้างที่เสนอโดยเจ้าหนี้ Hodlnaut พยายามที่จะกอบกู้สิ่งที่เหลืออยู่ในธุรกิจของผู้ให้กู้ crypto ที่มีปัญหา

Hodlnaut ตามล่าหาผู้ซื้อ เจ้าหนี้ต้องการชำระบัญชี ผู้จั […]